Annuleren en retour

Wat moet u doen indien u als consument wilt af zien van uw aankoop?

  1. U dient Sanitair-Webwinkel binnen de veertien dagen (vanaf de dag die volgt op de levering van de materialen) op de hoogte te brengen door op onderstaande wijze, een e-mail te sturen naar info@broflam.be :
    Ik (naam)deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (product) herroep. Besteld op (datum + ordernummer,) ontvangen op (datum). Naam consument, adres consument(en), datum, handtekening van consument. 
  2. U bezorgt ons de materialen terug binnen de 5 kalenderdagen volgend op de dag dat u bovenstaande melding deed. De materialen moeten in de originele verpakking zitten en mogen niet gebruikt of geïnstalleerd zijn geweest. De kosten voor het terugzenden van de materialen zijn volledig voor uw rekening. Sanitair-Webwinkel heeft het recht een waardevermindering in rekening brengen als het product toch niet in de originele verpakking zit of blijkt gebruikt of geïnstalleerd te zijn. 
  3. Sanitair-Webwinkel betaalt de materialen per overschrijving terug binnen de 30 dagen na uw de melding van teruggave.